Hva er en osteopat?

En osteopat har 4 års utdannelse på heltid eller tilsvarende. Etter at man har tatt en bachelor ved Høyskolen Kristiania i Oslo, kan man ta et års videreutdannelse og dermed kvalifisere til medlemskap i Norsk Osteopatforbund. Man får da tittelen Osteopat D.O.

En osteopat oppsøkes ofte ved forskjellige typer plager og smerter i muskel- og skjelettsystemet. Eksempler på ulike plager man går til osteopat for, er blant annet rygg, nakke- og brystsmerter, hodepine, svimmelhet, idrettsskader, problemer med hofte, kne og ankel, samt funksjonelle plager hos spedbarn og akutte så vel som belastningsrelaterte skader ellers i kroppen.

Undersøkelse hos osteopat

Når du kommer til en osteopat den første gangen, starter han eller hun alltid med en samtale og en grundig gjennomgang av din sykdomshistorikk. Her får du muligheten til å fortelle alt med dine egne ord. Det er viktig at du får med så mye informasjon som mulig. Alt av historikk er relevant, selv om du kanskje ikke tenker over at det har noe å si for plagene dine.

I løpet av samtalen vil osteopaten stille spørsmål om søvnmønster, fysisk aktivitet, stress, tidligere plager og lignende som kan være relatert til dine plager. Dette er for å få en best mulig oversikt over helsetilstanden din. Denne samtalen legger hele grunnlaget for undersøkelser som skal gjøres videre. Det gjør det mulig å få en best mulig tilrettelagt, individuell behandling.

Ortopedisk og nevrologisk undersøkelse

Videre gjør osteopaten en grundig undersøkelse av kroppen din. Hun eller han starter med en klinisk ortopedisk og nevrologisk undersøkelse. Dette gjøres for å utelukke alvorlige, underliggende sykdommer og traumatiske skader (som for eksempel brudd i bein).
Osteopaten tar stilling til om det er trygt å behandle deg. Dersom osteopaten ser at det ikke er forsvarlig å sette i gang behandling av deg, kan han eller hun henvise deg videre til spesialist for videre utredning eller behandling der.

Osteopaten gjør en grundig undersøkelse av hele kroppen, og jobber ut ifra de fem osteopatiske modellene. Disse tar for seg alle kroppens systemer, slik som sirkulasjonssystemet og muskel- og skjelettsystemet. Her ser osteopaten på eventuelle sammenhenger mellom de forskjellige systemene, samt spesifikke problemer innenfor de forskjellige systemene. Ofte kan det finnes en sammenheng mellom problemer i for eksempel muskelsystemet og stress. Dette finner osteopaten ut ved å undersøke deg og ved å lytte på det du forteller om din livsstil.

Osteopaten har som jobb å finne sammenhengen mellom feilfunksjon og plager. Målet er å behandle deg på en best mulig måte, slik at du kan leve så normalt som mulig.

Osteopatiens historie

Osteopatien er en internasjonalt anerkjent profesjon. I Amerika har for eksempel osteopatisk medisin vært praktisert som en komplett medisinutdannelse i all de 50 statene helt siden 1973. Studentene utdannes i osteopatiske prinsipper og praksis, i tillegg til et fullverdig medisinstudium. I England er osteopati en del av primærhelsetjenesten. Utdannelsen skal tas ved et universitet eller skoler som er tilknyttet et universitet.

Grunnleggeren av osteopati var den amerikanske legen Andrew Taylor Still, som levde fra 1828 til 1917. Medisinen i Amerika hadde frem til da hatt et «middelalder-preg», med dårlig organisert utdannelse og liten kontroll over hvilke metoder pasienter ble utsatt for.

Still valgte å gå sine egne veier i utviklingen av en helt ny behandlingsform. Med utgangspunkt i kroppens detaljerte anatomi, biomekanikk og forholdene mellom sirkulasjon og drenering, resonnerte han seg frem til at avvik i systemets funksjon kunne føre til forskjellige problemer og en redusert helsetilstand.

Du finner osteopater i hele Norge. Osteopati er ikke en beskyttet tittel og osteopater er ikke autorisert helsepersonell. De som har den 4-årige utdannelsen kan titulere seg med Osteopat MNOF, hvilket betyr at de er godkjente medlemmer av Norsk Osteopatforbund.