Forskjell mellom kiropraktor og osteopat
Foto: Photographee.eu / Adobe Stock

Forskjellen på en osteopat og en kiropraktor

Det er forskjell på hvordan en osteopat og en kiropraktor praktiserer. I denne artikkelen forklarer vi hva de forskjellige profesjonene gjør, og hva som er forskjellen på dem.

Kiropraktoren

En kiropraktor er utdannet og kvalifisert til å behandle muskel – og skjelettplager, samt plager fra nervesystemet. Kiropraktoren stiller diagnoser på grunnlag av pasientens sykdomshistorikk, en klinisk undersøkelse og eventuelt røntgenbilder. Kiropraktoren har autorisasjon som helsepersonell, og anses ikke som en alternativ behandling i Norge. Kiropraktorer jobber i førstelinjetjenesten.

Undersøkelse hos kiropraktor

Kiropraktoren gjør en klinisk undersøkelse, og analyserer pasientens kroppsholdning og -bygning, muskulatur og bevegelsesmønster. Deretter kartlegger han eller hun funksjon i muskel-, nerve og skjelettsystemet for å finne eventuelle feilfunksjoner i ledd og muskulatur. Kiropraktoren undersøker kroppen med hendene for å finne smertekilder. Disse kan utartes fra muskulatur, i senefester, ledd og lignende. Kiropraktoren undersøker både bekkenleddene, ryggsøylen, nakken og resten av kroppen nøye for å lokalisere eventuelle plager eller skader. Ofte finner man såkalte triggerpunkter og betente sener eller muskelfester. Som regel er disse relatert til ubalanse i for stram, for kort eller svak muskulatur, og kiropraktoren jobber gjerne systematisk med disse tingene.

Kiropraktoren benytter seg av klassiske, ortopediske tester i undersøkelsen. Nevrologiske undersøkelser av følesans, reflekser og muskelstyrke brukes også for å se om man kan finne nedsatt følsomhet eller lammelser av noen grunn.

Kiropraktoren har høy kompetanse på smerter i rygg og nakke, og på smerter relatert til muskler og ledd. Kiropraktoren har også svært god kompetanse på å behandle forskjellige plager man kan finne i for eksempel bekkenet, eller hodepine, svimmelhet og smerter ellers i kroppen. Kiropraktoren bør, sammen med fastlege, være førstevalget når man har slike plager.

Trenger jeg henvisning fra fastlege?

Du trenger ikke henvisning fra fastlege for å gå til kiropraktor. Når du har vært hos kiropraktoren, har han eller hun ansvar for å følge opp behandlingen. Kiropraktoren kan også skrive ut sykemelding for inntil 12 uker, dersom det foreligger muskel- og/eller skjelettdiagnoser. Hun eller han kan også henvise til spesialist, og til forskjellige typer røntgen.

Når du går til kiropraktor, betaler du en egenandel for behandling. Denne behandlingen inngår i frikortordningen. Dette betyr at du må betale egenandel for alle behandlingene du går til, til du når frikort for egenandelstak 2.

Kiropraktoren behandler også ofte barn helt nedi spedbarnsalder. I tillegg har mange gravide kvinner god nytte av å gå til kiropraktor.

Osteopaten

Osteopaten driver i motsetning til kiropraktoren med en alternativ behandlingsform. Den består hovedsakelig av manuelle teknikker, som oftest i i handling av forskjellige smertelidelser og muskel – og skjelettlidelser. Mange av teknikkene som osteopaten bruker inngår i det som vi kaller fysikalsk behandling, og som deles av flere forskjellige yrkesgrupper.

Osteopatien har flere spesifikke begreper:

  • Visceral osteopati: Mange osteopater er spesielt opptatt av tilstanden til bindevevet, og hvordan dette kan påvirke den generelle helsen din.
  • Kraniosakral osteopati: Fokus på forholdet mellom hodeskallen og korsbenet, og forholdet mellom disse og kroppen for øvrig.
  • Manuelle osteopatiske teknikker: Dette er et samlebegrep som i tillegg til de overnevnte teknikkene, også innebærer trykking, knaing og «knekking». Disse kalles også mobiliseringsteknikker.

Når det gjelder graviditet, har osteopati vist seg å være behjelpelig med å redusere smerter og gi økt funksjonalitet hos de kvinnene som har slitt med akutte og kroniske smerter i korsryggen når de har vært gravide.

Osteopati har noe utilstrekkelig dokumentasjon. Det har blitt gjort forskning på osteopatisk behandling, men flere faktorer har gjort at man mangler tilstrekkelig dokumentasjon på at behandlingen virker. For eksempel har studiene som har blitt undersøkt vært for små, de har hatt metodiske mangler eller resultatene har sprikt for mye til at man har kunnet trekke slutninger fra dem.

Så lenge du går til en osteopat som er godkjent av Norsk Osteopatforbund, skal du uansett være trygg på å få god behandling.

Osteopatbehandling inngår ikke i frikortordningen.